Na czym polega logistyka zwrotów?

logistyka transportowa

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne i dostawcze, choć coraz częściej posługują się zoptymalizowanymi pod kątem konkretnych kontrahentów ofertami, czasami notują zwroty. Mimo wielu spersonalizowanych propozycji towarów, nie zawsze w pełni trafią one w gusta nabywców, zwrot może być zatem spowodowany reklamacją, niezadowoleniem z jakości lub wyglądu produktu. Zwrotem określa się także przekazanie z powrotem do firmy towarów wykorzystanych, zniszczonych, zużytych celem ich utylizacji. Ważne, jeśli chodzi o wizerunek przedsiębiorstwa i zaufanie klientów do danej firmy, jest to, co dostawca towarów z tym fantem zrobi, czyli innymi słowy, jaką zastosuje logistykę zwrotów. Jest to skomplikowany i żmudny proces, który musi polegać na odpowiednim planowaniu. Logistyka zwrotów zakłada wzmożoną kontrolę łańcucha dostaw w zakresie przepływu powrotnego.

Obecnie logistyka odpadów bardzo silnie związana jest z trendami ekologicznymi. Wobec postępującej degradacji środowiska naturalnego, każde działanie przedsiębiorstwa, które ma za zadanie chronić przyrodę, stawia je w bardzo korzystnym świetle. Dlatego też jednym z najpopularniejszych rozwiązań w zakresie logistyki zwrotów jest recykling. Różnego rodzaju opakowania, zużyte pudełka, materiały które przestały pełnić funkcję, do jakiej zostały przeznaczone, mogą zyskać drugie życie w wyniku ich przetworzenia. Coś, co było niegdyś pudełkiem, może stać się np. papierem toaletowym. Zgodnie z obecną polityką ekologiczną i bardziej restrykcyjnymi przepisami prawnymi, przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za odpady powstałe w związku z ich produktami lub tworzeniem produktów. Dlatego też muszą wypracować metody racjonalnej utylizacji czy przystosowania do ponownego wykorzystania. Współcześni konsumenci są zresztą bardziej świadomi zagrożeń dla środowiska naturalnego i częściej sięgają po produkty, które są tworzone z poszanowaniem zasad ekologii.

Powinno również zainteresować  Jak bezpiecznie archiwizować dokumenty w firmie?

W związku z logistyką zwrotów podejmuje się także próby usunięcia wad, którymi odznaczały się wcześniej towary zwrócone tak, aby ponownie wprowadzić je do obrotu, zgodnie z zasadą, że nic nie powinno zostać zmarnowane. Może to opierać się np. na usunięciu wad fabrycznych towarów lub wymianie części zepsutych i uszkodzonych. Jeśli cały produkt nie nadaje się już do użycia, można wykorzystać wyłącznie jego części składowe np. podzespoły urządzeń. Niektóre towary zostają zwrócone z powodu zbyt wysokiej ceny lub też nietrafienia w tzw. sezon. Dlatego też można za jakiś czas ponownie wprowadzić je do obrotu, obniżając stawki lub celując w określony przedział czasowy.

Logistyka zwrotów ma ogromne znaczenie w polityce całego przedsiębiorstwa. Pozwala przede wszystkim na obniżenie kosztów produkcji, ponieważ wykorzystuje się posiadane już wcześniej zasoby. Zamiast dużej ilości zupełnie nowych towarów, można wykorzystać już istniejące lub przynajmniej niektóre ich elementy. Firmy, które są zaradne i samowystarczalne, a przy tym nie powodują negatywnych dla otoczenia konsekwencji są cenione przez konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *